Pædagogisk udvikling

Børn er gode til at vise og fortælle, hvordan de oplever deres hverdag, men det kan være svært for de voksne at se og lytte efter. Når det lykkes, giver det et fantastisk boost til udviklingen af den pædagogiske praksis.

Fem essentielle arbejdsområder i den pædagogiske udvikling, så vi kan danne den optimale relation til det enkelte barn, for at barnet får en sund hverdag med trivsel og udvikling. Derfor skal vi altid arbejde ud fra disse 5 områder. 

 1. Vis omsorg
  Vi viser omsorg ved at vise, at barnet betyder noget.
  Her gør brug af følgende pædagogiske tiltag:
  Vi er pålidelig, lytter til barnet, støtter op om barnet, tror på barnet og viser, at vi nyder at være sammen med barnet.
  Udfordre barnet
  Vi udfordrer barnet ved at skubbe til barnet, så barnet bliver bedre.

 2. De pædagogiske tiltag er her:
  Vi forventer det bedste af barnet, presser barnet og viser, at det kan mere, end det selv tror og vi gør barnet ansvarlig, Hjælper det med at lære af sine erfaringer. Hvert barn er unik og udfordres forskelligt. 

 3. Yd støtte
  Vi yder støtte ved at hjælpe barnet med at afslutte opgaver og opnå sine mål.
  De pædagogisk tiltag er i denne sammenhæng:
  Vi hjælper barnet igennem svære situationer og opbygger barnets selvtillid ved, at udfordre barnet inden for dets nærmeste udviklings zone. Vi understøtter barnet når det har brug for det. Vi sætter grænser for at vise barnet vejen.

 4. Del ansvar
  Vi deler ansvar ved at vise barnet respekt og give det ansvar.
  Her er de pædagogiske tiltag:
  Vi tager barnet seriøst og involverer det i situationer, som kan påvirke det. Vi samarbejder med barnet om, at løse problemet og opnå målet ved at give det muligheder som det kan mestre, det gør at barnet kan gå forrest og mestre.

 5. Udvid muligheder
  Vi udvider muligheder ved at hjælpe barnet i kontakten med andre og udvider dets verdensforståelse.
  De pædagogiske tiltag er her:
  Vi inspirer barnet til at se nye muligheder og udvider dets horisont ved, at vise barnet nye ideer og erfaringer og sætter barnet sammen med andre der kan hjælpe det med at vokse.