Lonnie Kruse Jørgensen

Ahornvej 1, 5400 Bogense

Tlf.: 42 30 21 18

Åbningstider:

Mandag: 6.15-16.00
Tirsdag: 6.15-16.00
Onsdag: 6.15-16.00
Torsdag: 6.15-15.45
Freddag: 6.15-15.30

Legestuegruppe 2

Hvem er jeg?

Jeg er født i 1967, gift med Ole, vi har en voksen datter og en dejlig hund.
Jeg er uddannet advokatsekretær.
Jeg har været dagplejer siden 1995.
I min fritid kan jeg godt lide at komme ud i naturen samt bruge tid med familie og venner

Mine værdier

At børnene får en tryg og spændende hverdag, hvor der tages højde for alder og
forskellighed.
Jeg arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, hvor læring foregår gennem legen.
At nyde naturen og udelivet.
Sund og varieret kost.
Hygiejne.

Personlige egenskaber

Jeg er imødekommende og tålmodig.
Omsorgsfuld, anerkendende og inkluderende.
En tydelig og nærværende voksen.
Kreativ.
Sørger for at give børn tid og ro til fordybelse.

Jeg brænder for

At synge og læse bøger. Jeg arbejder med dialogisk læsning for at støtte børnene i deres sproglige udvikling.
At styrke børnenes fællesskab, interesse og omsorg for hinanden.
At komme ud i naturen hver dag.
At have et godt forældresamarbejde.

Jeg har fokus på krop og bevægelse, for at styrke børnenes motoriske udvikling.
Jeg arbejder meget med sprogforståelse.
Dialogisk læsning / rim og remser / taler om hvad vi ser og oplever.
Jeg har været på 12 ugers efteruddannelse i Fra synsning til viden.
Her har jeg tilegnet mig den nyeste viden om:
- Personlige ressourcer
- Anerkendende kommunikation
- Samspil og relationer
- Leg med sprog
- ICDP (de 8 samspilstemaer)
- Medarbejderen som deltager i
forandringsprocesser
- Neuropædagogik som redskab i pædagogisk
arbejde
- Børns motoriske sansning og bevægelse
- Børns kompetenceudvikling 0-5 år
- Dokumentation og evaluering i pædagogisk
arbejde
- Arbejde med børnemiljø i dagtilbud
- Kollegial supervision
- Informationssøgning på internettet
- Konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde
- Arbejdet med børn i udsatte positioner
- Brede læringsmål og evaluering af læringsmålet
- Innovation, idéudvikling og formidlin