Maj-Britt Skafte Hansen

Skovvej 43, 5400 Bogense

Tlf.: 23 61 43 20

Åbningstider:

Mandag: 6.45-16.30
Tirsdag: 6.45-16.30
Onsdag: 6.45-16.30
Torsdag: 6.45-16.30
Fredag: 6.45-15.45

Legestuegruppe 2

Hvem er jeg?

Maj-Britt født i 1964.
Gift med Jørn.
Vi har 3 Børn fra 86-91-01.
Vi har en inde kat som ikke er sammen med børnene i arbejdstiden.
Jeg er uddannet køkkenassistent.
Mit arbejdsliv:
Vikarjobs i børnehaver.
5 år i børnehave som medhjælper.
Dagplejer i 18 år.
Vuggestue 5 år.
Dagplejer igen, siden Februar 2014.

Mine værdier

Jeg læser, synger, spiller spil alt efter, hvor barnet er udviklingsmæssigt så
alle bliver hørt og set.
Bruger sproget, gennem hele dagen.
Anerkendende tilgang til børnene.
Skaber en genkendelig og forudsigelig hverdag.
Børnenes trivsel og deres udvikling er i fokus.
En sund og varieret kost.
Jeg øver selvhjulpenhed.
Jeg øver turtagning.
Jeg tænker motorik ind, ude som inde.
Arbejder med det
visuelle/konkreter/billeder.
Det/de gode venskaber her og i
legestuegruppen.
Kan lide at være kreativ ,følge årets gang og
traditioner, med respekt for forskelligheder.

Personlige egenskaber

Imødekommende.
Omsorgsfuld.
Tryghedsskabende.
Tydelig og nærværende voksen.
Positiv og glad.
Respektfuld/åben.

Jeg brænder for

At alle får en god modtagelse, når de møder ind om morgenen.
Sund kost.
En god forælder kontakt, samt en god dialog i hverdagen.
Barnets sproglig udvikling.
Børnenes nærmeste udviklingszone.
At vi bruger nærområderne og de muligheder de byder på.

Jeg synes det er vigtigt sammen med jer at komme hele vejen rundt om jeres barns
udvikling i dagplejen, så jeres barn er rustet så godt som muligt til at starte i børnehaven.
Jeg bruger de erfaringer og den viden jeg har fået gennem mange års arbejde i børnehave, vuggestue, og i dagplejen.
Jeg har et grundkursus for pædagogmedhjælper.
Jeg har 8 ugers efteruddannelse fra synsning til viden tilegnede jeg mig viden om:
Anerkendende kommunikation.
Personlige ressourcer.
Sammenspil og relationer.
Leg med sprog.
ICDP: De 8 samspilstemaer.
Medarbejderen som deltager i forandrings processer.
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde.
Børns motoriske sansning og bevægelse.
Børns kompetenceudvikling 0-5 År.
Dokumentation og evaluering i pædagogisk arbejde.
Arbejde med børnemilijø i dagtilbud.