Om dagplejen

I Distrikt Bogense er der ansat 7 dagplejere, der alle bor inden for bygrænsen i Bogense.

Det er vigtigt for os at alle børn få en tryg og god start i dagplejen, og at alle børn trives og udvikler sig.

Derfor tilbyder vi et opstartsmøde ca. to måneder før opstart, hvor forældre bliver inviteret til en dialog, hvor dagplejeleder også deltager. På mødet snakker vi om fælles forventninger og om jeres barns trivsel og udvikling.

Dagplejeren kontakter forældrene for at aftale opstartsmødet. 

Dagplejerne er opdelt i to legestuegrupper. Hver legestuegruppe går i legestue i børnehuset Skoven, en gang om måneden. Derudover deltager legestuegrupperne i musik med en musikunderviser fra Nordfyns musikskole.

Vi låner Bogensehallerne, hver 14. dag, i vinterhalvåret. Desuden bruger vi skov, strand og byens legepladser flittigt.