Jette Frimann Nielsen

Enggade 17, 5400 Bogense

Gæstedagpleje og kontaktperson

Tlf.: 53 91 17 02

Åbningstider:

Mandag: 6.30-16.15
Tirsdag: 6.30-16.15
Onsdag: 6.30-16.15
Torsdag: 6.30-16.15
Fredag:  6.30-15.30

Legestuegruppe 2

Hvem er jeg?

Jeg er født i 1958
Jeg er gift med Jørgen, og vi har 3 piger, og 3 børnebørn
Jeg har været dagplejer siden april 1986.
1.4.2021 blev jeg gæstedagplejer.

Mine værdier

Jeg møder alle børn og forældre med et smil, jeg er anerkendende og positiv.
Jeg gør en stor indsats for at børnene bliver trykke, ved mig og mine omgivelser.
Jeg vægteret tæt forældresamarbejde meget højt.
Når jeg ikke har gæstebørn, er jeg på besøg hos kollegaerne, så børnene lære mig at kende. De kommer også på besøg hos mig, så de lære mine omgivelser at kende.

Personlige egenskaber

Jeg har været på 12 ugers efteruddannelse i Fra synsning til viden. Her har jeg tilegnet mig den nyeste viden om:

 • Personlige ressourcer.
 • Anerkendende kommunikation.
 • Samspil og relationer.
 • Leg med sprog.
 • ICDP (de 8 samspils temaer)
 • Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser.
 • Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde.
 • Børns motorisk sansning og bevægelse.
 • Børns kompetenceudvikling 0-5 år.
 • Dokumentation og evaluering i pædagogisk arbejde.
 • Arbejde med børnemiljø i dagtilbud.
 • Innovation og ideudvikling. Innovation og formidling.
 • Kollegial supervision.
 • Arbejde med børn i udsatte positioner. Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet.
 • Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde.

Jeg brænder for

Jeg arbejder ud fra de nye styrkede læreplaner.
Jeg brænder for sprog og motorik. Jeg læser mange bøger sammen med børnene. Vi synger, danser og lytter meget til musik. Jeg bestræber mig på at vi kommer ud hver dag. Også i regn, sne og blæst.