Forældreråd

I Børnehuset Skoven og dagplejen i distriktet er der oprettet et forældreråd. Formålet med at oprette et forældreråd, er, at sikre en lokal forældreindflydelse.

Forældrerådets opgaver kræver oftest forældre som påtager sig og udfører nogle opgaver i samarbejde med medarbejderne. Der er derfor ikke nogen øvre grænse for hvor mange repræsentanter, der kan sidde i et forældreråd, idet opgavernes mangfoldighed og omfang til tider kan kræve ekstra hænder.